Calcipast Forte 2,1g

SKU
MED-033
420,00 Kč s DPH

Pasta s hydroxidem vápenatým, jodoformem a chlorfenolem.

Materiál na dočasnou výplň kořenových kanálků. Obsahuje 10% hydroxid vápenatý, 73% iodoform, 2% chlorophenol.

Balení: 2,1g stříkačka + aplikátory

SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý, jodoform, chlorfenol, kafr, síran barnatý, pomocné látky.

URČENÍ
Výrobek CALCIPAST FORTE je určený jako provizorní výplňový materiál pro kořenové kanálky při
stomatologické léčbě. Podporuje regeneraci poškozených tkání v okolí hrotu kořene, vysušuje exsudát v kořenovém kanálku. Díky vysokému obsahu hydroxidu vápenatého působí remineralizačně na zubní tkáně. Podporuje regeneraci poškozených tkání v okolí hrotu kořene. pH≈8. Kontrastní na RTG snímku.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Na stříkačku s výrobkem nasaďte přiložený aplikátor. Změřte délku kanálku, nastavte omezovač (endostop) na aplikátoru na délku o 2–3 mm kratší než je naměřená délka kanálku. Aplikujte pastu do kanálku, odstraňte přebytek pasty, uzavřete těsně kavitu. Výplň ponechejte v kořenovém kanálku 1–4 týdny. Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Po požití působí škodlivě. Dráždí sliznice ústní dutiny, kůže a očí. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti. Chraňte proti působení slunečního záření.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL
Stříkačka s obsahem 2,1 g přípravku, jednorázové aplikátory

SKU MED-033